آزادی اقتصادی

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 1125325_433 شاخص آزادی اقتصادی چیست؟

    شاخص آزادی اقتصادی چیست؟

    – شاخص آزادی اقتصاد یکی از اصول مهم در ارزیابی توسعه یافتگی اقتصاد کشورها است که به معنی باز گذاشتن راه در مقابل افراد در میادین مختلف، مالکیت، کار و تلاش، تولید و مصرف است. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی، منظور از آزادی اقتصادی، آزادی مطلق اقتصادی است. یعنی…

    متن کامل »