4 شهریور

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی 939966486633065 گزارش ۱۰۰ روزه بانک ملی ایران(۱)

    گزارش ۱۰۰ روزه بانک ملی ایران(۱)

    حوزه ارزی و بین الملل بانک ملی ایران طی ۱۰۰ روز گذشته اقدامات مهمی مانند مشارکت در سه قرارداد تأمین مالی خارجی (فاینانس) با حجم ۹/۵ میلیارد یورو، اتصال شعبه پاریس به سیستم های پرداخت یکپارچه (SEPA) و سیستم پرداخت آنی (TARGET۲) و نیز توسعه روابط کارگزاری در آمریکای جنوبی…

    متن کامل »