12 بهمن 1357

  • پایگاه خبری آرمان اقتصادی .jpg-390x220 ۱۲ بهمن تغییر بنیادین در تاریخ ایران رقم زد

    ۱۲ بهمن تغییر بنیادین در تاریخ ایران رقم زد

    وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۱۲ بهمن تغییر بنیادین در تاریخ ایران رقم زد، گفت: این تغییر این پیام را براى تمام جوانان سرزمین دارد که هنوز براى توسعه و رشد ایران نیاز به راه و گام‌هاى نو داریم. به گزارش پایگاه خبری آرمان اقتصادی،، عباس آخوندى در…

    متن کامل »
بستن